Digital Business & Beyond

Wij zijn een adviesbureau gespecialiseerd in digitale transformatie. Wij helpen met een aantal cruciale vragen op gebied van effectieve digitale inzet: klantbeleving, digitale kanalen, automatisering van processen en organisatiecapaciteit. We helpen je om de mogelijkheden voor jouw bedrijf (onderdeel) in kaart te brengen, maken een plan van aanpak en leveren, indien gewenst, de uitvoering.

KLIK VOOR MEER

Onze aanpak

We maken een scan de business van vandaag en we zetten een route uit naar “morgen”. We co-creëren met jouw team een ​​business case en doen pilot om de hypotheses te valideren. Iedere digitale aanpak dient een ‘business’ doel: het vergroten van de effectiviteit (bijvoorbeeld in klantbenadering of loyaliteit) of het drijven van efficiëntie (bijvoorbeeld door kosten en/of tijd te besparen). We leveren onze signatuur dienst: het ontwerpen en implementeren van transformatie programma’s; van business pilot tot de inzet van de juiste skill sets van mensen.

KLIK VOOR MEER

(Digitaal) Transformatie Management

Een goed programma omvat naast de business case een advies op organisatie-inrichting: hoe gaan de projecten uitgevoerd worden, wat zijn de benodigde skills en welke team opzet is het meest effectief. Wij geloven dat juist de inrichting van de organisatie cruciaal is voor het slagen van een goed digitaal transformatie programma.

Kortom transformatie management gaat over het bepalen van het doel, de daadwerkelijke activiteit opzetten, maar bovenal de juiste inzet van mensen, samenwerking en skillsets.

KLIK VOOR MEER

Coaching van management en teams

Eenieder die bezig is met transformatie management zal onderkennen: dit is een complexe taak! Een extra paar ogen en handen kan dus handig zijn in deze roerige tijd. We helpen managers en teams op verschillende assen van transformatie. We voegen waarde toe daar waar nodig en helpen overzicht te houden, ondersteunen je bij besluitvorming en coachen je naar succes. We zijn je mentale supporter en je opbouwende criticaster; we helpen je vooruit.

KLIK VOOR MEER