Digitaliseren betekent terug naar de kern:

Uit recent onderzoek (2018) van Blauw Research blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven op het digitale vlak nog veel kansen laat liggen. Het is top prioriteit voor 56% van de bedrijven, echter 40% geeft aan pas in de afgelopen 12 maanden gestart te zijn met hun digitale transformatie. Kortom, er is nog veel te winnen!

Meer nog dan het automatiseren van processen en diensten gaat digitalisering over de kern van jouw product of dienst en jouw identiteit. Immers, digitalisering maakt zaken zichtbaar, legt zaken bloot. Alles draait om goede en consistente “user experience” of het nu interne processen zijn of klantgerichte acties. Vaak echter, is deze klantbehoefte niet duidelijk of dient een actie meerdere doelen. Het goed in kaart brengen van de kern van de behoefte en de daarbij behorende processen ligt ten grondslag aan een succesvolle digitale transformatie, op elk gebied.

Start klein, experimenteer en schaal op!

Wij geloven in de “lighthouse” benadering. We beginnen klein, testen de hypothese, leren van de uitkomsten en schalen daarna op. Dit doen we samen; bij de start van een project gaan we met een klein agile team aan de slag. Dit heeft twee voordelen: we ervaren deze manier van werken, we brengen verschillende perspectieven samen EN we komen snel tot gedragen uitkomsten. Ervaren is immers de beste leerschool.

Onze filosofie is dan ook: wij brengen de aanpak, jullie hebben de inhoud. Samen creëren wij jullie toekomstige “business”.

Onze leidraad is FRESH: Wij vormen samen een team.
FOCUS: We worden onderdeel van het team en delen samen een doel
RESULT: We gaan niet weg voordat de klus geklaard is, we gaan ervoor
ENGAGING: Direct en betrokken, vanuit meerdere perspectieven in een “agile” team
SEAMLESS: Wij zijn jouw bedrijf, we passen ons aan, stretchen onze aanpak en leveren jullie interne waarde.
HONEST: We zeggen het zoals we het zien – om beweging te krijgen. We spelen op de bal nooit op de ‘man’